z2Zabrze, Żywiecka Knurów, 1 Maja z5z4
Kontakt
Pn-Pt
7.00 - 15:00

Adres:
ul. Towarowa 1
42-600 Tarnowskie Góry

 

Pogotowie awaryjne:

692 445 859

po godz. 15.00 i w dni wolne

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszone

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach ogłasza przetarg nieograniczony na robotę budowlaną: "Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 13 DE w Tarnowskich Górach".

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2007r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz 1579), zwanej dalej SIWZ "Pzp" lub "ustawa Pzp".

Pozstępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Projekt dostępny jest pod następującym adresem:

Projekt

Załączniki

Specyfikacja

Wzór umowy

Przedmiar

SIWZ

Ogłoszenie BZP

Harmonogram